Långboll

En variant på brännboll där scouterna får lära sig att vara taktiska och även lära sig hantera smått stressande situationer

‹ Tillbaka
Instruktioner

Dela upp i två lag (tex grönt och rött). Grönt börjar ”inne” (bakom linjen), och rött ”ute”.

Förste person i gröna laget slår bollen och springer mot pinnen. Kommer hen fram ska hen hålla i pinnen för att vara ”fri”. När nästa person slår springer hen tillbaks och försöker ”komma in”. Hen kan också springa helvarv, dvs till pinnen och tillbaks direkt. Hen kan, när hen springer, bli tvungen att stanna, eller bli bränd (se nedan).

När grön person springer försöker röda laget ta lyra. Om de tagit bollen innan grön person hunnit till pinnen kan de välja på två saker: kasta bollen bakom linjen och skrika STOPP, eller bränna personen genom att kasta bollen på hen och skrika BRÄND. De får kasta bollen emellan sig om de vill.

* Vid STOPP stannar grön person, väntar tills näste person slår och kan då springa vidare. Vid BRÄND byter lagen plats. Grönt springer därför ut och rött springer för att komma in bakom linjen. Hinner alla röda in är det röda lagets tur att slå.

Grönt lag kan, när de springer ut, ta bollen, kasta den bakom linjen och skrika STOPP. De röda som då ej hunnit in får stanna tills någon i laget sedan slår och kan då springa in (om ingen hunnit in återgår man). Alternativt kan någon i gröna laget, på väg ut, ta bollen och kasta den på en person i röda laget och skrika BRÄND. Då byter lagen plats igen. Lätt förvirring kan här uppstå.

När bytet mellan lagen är klart fortsätter de som är inne att slå.

Poäng delas ut vid lyra, bränning, inspringning (från pinnen och in, ej vid lagbyte) samt helvarv (till pinnen och tillbaks)

Man kan bestämma att tex bara två personer får stå vid pinnen. Kommer det en till måste någon springa. Likaså om du gör ett dåligt slag så måste du springa på nästa, även om det är dåligt.

Man bestämmer hur länge man spelar, och lagen byter plats allt eftersom.

Poäng

  • Lyra: 2
  • Enhandslyra: 5
  • Springa in: 1
  • Helvarv: 5

Att tänka på

Pröva att spela en gång innan med ledarkollegorna.

Säkerhet

Kom i håg att säga till dem att inte kasta bollen i ansiktet på varandra.

 

Material

Boll och slagträ eller bara mjuk boll

Pinne/kon att runda

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ