Lär dig Nordens flaggor

För att scouterna ska få kunskap om våra nordiska grannländer och hur deras flaggor ser ut. Samt EU- och FN-flaggan.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Memory

Tillverka ett memoryspel per patrull där paren blir flagga/land (se bilaga ”Flaggor”).

 

Stafett

Lägg ut korten med ovansidan upp, från ett Memoryspel, en bit bort från patrullerna, som står uppställda till stafett.

Sedan gäller det för förste man att hämta ”huvudstaden i Norge”, ”FNs flagga” och så vidare.

 

Pussel

Klipp isär de olika flaggorna och lägg i en hög. Varje patrull har ett land som de skall hitta flaggpusselbitar till och pussla ihop. Fortsätt med att patrullerna fortsätter med huvudstad, något typiskt för landet, kända idrottsmän, artister eller annat som är intressant för scouterna. Använd gärna färgglada turistbroschyrer. Patrullerna berättar sedan för varandra.

Att tänka på

Berätta lite om hur scouting ser ut i våra grannländer. Kanske har man en vänkår någonstans man kan kontakta, eller kanske man kan skaffa en.

I vårt nordiska scoutsammarbete så räknas Grönland och Färöarna som egna länder med egna flaggor.

Material

Detta material behöver du
Ladda ner filen Flaggor
Lappar med ländernas namn till memory
Lappar med ländernas huvudstäder till stafett

Gruppstorlek
Åldersgrupp
Tidsåtgång
Målspår
Typ