Läsa berättelser

Att lyssna på en berättelse sätter igång tankar av olika slag, vi lever oss in i personerna i berättelsen och får nya infallsvinklar på livet.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Gör det så stämningsfullt och mysigt som möjligt.

Läs högt och tydligt.

Läs ett lagom långt stycke så att intresset inte försvinner.

Ta upp något i berättelsen och prata om efteråt.

Att tänka på

Äldre scouter kan läsa för de yngre, det behöver inte vara scoutledarna som läser. Ha gärna en högläsningsbok med en sammanhängande berättelse under terminen.

Om man kan berätta utan att använda bok blir det ofta ännu lättare att fånga intresset.

Tips! Om man har ett äventyrstema eller aktivitetstema är det bra om berättelsen handlar om temat. Ett gammalt exempel är att läsa Djungelboken när man har vargungar som tema.

Säkerhet

Tänk på att scouter kan ha minnen från hemska händelser i livet om man väljer en berättelse som tar upp något känsligt t.ex. mobbning. Var inte rädd för att ta upp något sådant men var beredd.

Material

Något att läsa eller en berättelse du kan utantill.

Ett ljus/lägereld eller annat som höjer mysfaktorn.

Gruppstorlek
Tidsåtgång