Leda lek

Scouten övar ledarskap genom att välja en lek, fundera och planera de instruktioner som behövs för att genomföra leken och att leda leken.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Planeringstillfälle:

Förklara för scouterna att under de närmaste mötena är det de som ska hålla i lekarna. Var och en ansvarar för en lek som ska hållas under något av de närmaste mötena. Förklara vad som är viktigt i ett ledarskap. Resonera kring vilken lek som kan passa alla i gruppen, om den ska vara utomhus eller inomhus, rörlig, stillasittande, lära känna-lek, material som krävs m.m. Ge tips och idéer. Låt scouten förbereda instruktioner. Låt scouten förklara hur leken går till inför dig. Hjälp scouten genom att anteckna och spara planerna för att kunna påminna dem då de ska hålla i leken.

 

Genomförande:

Stötta den scout som utsetts av patrullen att leda mötets lek. Påminn scouten om de planer som gjorts innan leken genomförs med patrullen. Ge utrymme för patrullen att ge respons på hur de förstår instruktionerna. Genomför leken och se till att det blir en positiv avslutning av den. Blev leken rörig? Gör den en gång till i slutet av mötet, alternativt en ny lek, för att scouten ska få känna att det blivit lyckat.

Att tänka på

Låt det inte gå för lång tid mellan planeringstillfället och genomförandet.

Om någon scout är mycket obekväm med att leda andra så kan man jobba två och två första gången

 

Material

Böcker med förslag på lekar, anteckningsmaterial.

Tidsåtgång
Typ