Levande charader- Historia

Ett sätt att få kunskap om scutings histora, samt att träna på att uttrycka sig utan ord.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Patrullerna tävlar mot varandra. En i patrullen drar ett kort med en händelse på, till exempel:

– 1907, Scouting startar på Brownsea Island.

Den som drog kortet gör en charad om händelsen. Om patrullkompisarna kan gissa vad det är får patrullen en poäng, en pinne eller något liknande. Sedan drar en ur nästa patrull ett kort, och så fortsätter det på samma sätt.

Ha en maxtid så inte en svår grej sabbar hela mötet.

Ha en rejäl hög med kort så de inte tar slut.

Låt gärna var och en behålla ”sitt” kort för att sammankoppla henne/honom med en viss händelse i scoutings historia (association).

OBS!

För att kunna spela upp en händelse behöver man veta vad det handlar om. Det här kan vara en bra repetition om man tidigare har arbetat med scoutings historia på något annat sätt.

Material

Kort med händelser ur scoutings historia. Gör egna med de datum du/ni anser är viktiga.

Gruppstorlek
Åldersgrupp
Tidsåtgång
Typ