Levande naturstig

en övning i att scouterna själva ska få vara kreativa i naturen och/eller repetera de kunskaper som de har om naturen. Patrullen får även träning i samarbete.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Den första patrullen går en bit längs ”stigen”, stannar och hittar på en fråga om något i omgivningen. Nästa patrull kommer sedan, svarar på frågan och fortsätter därefter fram för att stanna och hitta på en ny fråga. Detta fortsätter tills alla patruller har startat. Den första patrullen har nu hamnat sist och får gå framåt, svara på alla de andra patrullernas frågor, och så rullar det på.

Att tänka på

För att avståndet mellan frågorna ska bli lagom är det bra att i förväg bestämma en viss sträcka mellan varje fråga.

Man kan givetvis dela upp sig i mindre frågor också.

Ett bra tillfälle att genomföra en sådan här aktivitet är när man ändå är på väg någonstans, om man ska på hajk eller så… Då blir aktiviteten ett lekfullt sätt att ta sig framåt på.

Säkerhet

Om inte alla patruller hittar vägen kan någon som hittar följa med den patrull som för tillfället går först och visa vägen. Då kan man också placera ut frågor på strategiska platser, t.ex. i vägskäl.

Material

Papper och pennor, kanske även plastfickor om det skulle bli dåligt väder

Gruppstorlek
Tidsåtgång