"Lika arbete - lika lön?"-stafett

En aktivitet om jämställdhet där scouterna får en chans att känna på det hur det är att få olika lön för samma jobb.

‹ Tillbaka
Instruktioner

I världen är de flesta kvinnolöner betydligt lägre än manslönerna då båda könen gör exakt samma jobb. Detta är inte jämställdhet och i denna övning får scouterna en chans att känna på det, oavsett kön.

Så genomför du aktiviteten

Gör en stafett eller tävling. Patrullerna får poäng för varje löst uppgift. Förklara att ni ska testa att koppla tävlingen till villkoren som gäller i dagens samhälle. Ge hälften av patrullerna mindre poäng varje gång de löser uppgiften, trots att de har löst samma uppgift.

Förklara

I dagens samhälle ger samma jobb olika lön. Män och kvinnor har ofta olika lön trots att de gör exakt samma jobb. Till exempel hade kvinnor endast 86,9 procent av mäns löner år 2011 (se Medlingsinstitutets rapport från 2011).

Reflektera

Hur kommer det sig? Är det rättvist? Är det jämställt?
Finns det jobb som mest kvinnor eller mest män arbetar med? Vilka yrken är det? Varför är det så? Går det att ändra på? Hur då i så fall?
Ofta har ”typiska” kvinnojobb, jobb som många kvinnor har (förskolelärare, sjuksköterskor), lägre lönenivå än ”typiska” mansjobb. Hur kommer det sig? Är det bra/dåligt? Är vissa kunskaper mer värda än andra? Varför är de olika arbetena olika värderade? Vad kan man göra åt det?

Variation

Det går att göra flera varianter på övningen, till exempel kan ni låta lösa olika slags uppgifter. Till exempel:

  • Patrull 1: 4 knopövningar och 2 chifferövningar.
  • Patrull 2: 2 knopövningar och 4 knopövningar.

När de har löst uppgifterna får de också poäng. Men de som har gjort flest chifferövningar får mer poäng än de som har knutit fler knopar. För alla vet ju att det är mer avancerat att lösa chiffer än knyta knopar… eller? Är det rättvist?

Att tänka på

Rättvisa är väldigt viktigt både för spårarscouter och upptäckarscouter. Prova att göra denna övning med dem, men var noga med att förklara varför det blir orättvist. Se också till att det är patrullen och inte den enskilda scouten som får mindre poäng. Dela också upp så att det inte bara är en patrull som får lägre poäng. Kanske får en grupp en poäng mindre på en övning, medan en annan patrull får mindre på nästa övning.

Tidsåtgång