Linjehajk (LineHajk)

Utveckla sammanhållning, träna samarbete och problemlösning.

Instruktioner

Välj ut ett område, som ni har en karta över och dra ett rakt strek med hjälp av linjal. Välj ut ett start-ställe och märk ut det. Välj även ut ert planerade stopp.

Genomför en hajk över en helg genom att vandra längs med linjen på kartan. Ni får max gå 10 meter från linjen åt något håll.

Vattendrag, diken, snårskog, branter ska forseras av hela gruppen.

Utmaningen är att komma fram utan att behöva bryta reglerna (om inte alla möjliga lösningar är prövade), man tävlar mot sig själva.

Bäst resultat är får man om man främjar samarbete och egna initiativ. Glöm inte att reflektera under och efter hajken.

Att tänka på

Vägen är målet! Ofta så kommer man inte så långt som man trott, men man har ändå en bra upplevelse.

Låt scoutpatrullen titta på kartan i förväg för att planera packning. Korsar linjen en sjö, så kanske patrullen vill packa lämpligt materiel för att bygga en flotte.

Material

Hajkmateriel, glöm inte rep, pressenning, yxa, såg.

Gruppstorlek
Tidsåtgång