Linjen

För att lära scouterna om fredlig konfliktlösning och få dem att refelektera över hur man handlar i olika situationer.

Instruktioner

Dela upp gruppen på två led med lika många deltagare på var sida. Låt deltagarna stå med ansiktena mot varandra och gå fram till den mittemot och skaka hand. Ge sedan instruktionen att hålla kvar handen. Förklara sedan att deltagare i led 1 ska försöka få över deltagare i led 2 på sin sida om den osynliga linjen mellan dem och att deltagare i led 2 ska försöka få över deltagare i led 1 på sin sida om linjen. Räkna sedan klara-färdiga-gå. Titta sedan hur deltagarna löser problemet. Majoriteten kommer antagligen ha en dragkamp, men förhoppningsvis kommer några lösa problemet genom att helt enkelt byta sida. Efteråt är det bra att ha en diskussion om resultatet och vad som hände och visa den ultimata vinna-vinna lösningen där man helt enkelt byter sida.

Att tänka på

Få det att se ut som ett tävlingsmoment innan och ha sedan en diskussion efteråt.

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Målspår