Linjeorientering

Öva på karta och kompass är alltid bra för att förbereda inför framtida hajker.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Gå igenom kartan, dess olika tecken och skala.

Därefter följer scouterna en linje som ni har ritat in på er karta. De får reda på att längs linjen finns det ett antal kontroller uppsatta. Uppgiften är att när de hittar en kontroll ska de rita in den på kartan.

Det kan vara en krokig linje som följer stigar, vägar, bäckar etc, eller en rak linje.

Att tänka på

Visa hur snabbt avvikelsen blir stor vid ett litet fel genom att rita en vinkel på kartan med spetsen i utgångspunkten.

Säkerhet

Begränsa området ni övar i så att ni inte går vilse.

Material

1 karta per person.
ev kompass

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ