Media

Detta är en mediekritisk övning du kan göra med dina scouter för att öka deras medvetenhet om dessa frågor.

Instruktioner

Låt scouterna diskutera i smågrupper runt några bilder/annonser. Några frågor att fundera runt är:

 • Vad ser ni först, vad tänker ni spontant på när ni ser bilden?
 • Vad gör personen på bilden?
 • Är hon/han aktiv eller passiv?
 • Ser hon/han stark eller svag ut?
 • Ser hon/han bestämd eller osäker ut?
 • Ser hon/han frisk och glad ut?
 • Framställs personen på bilden som ett subjekt? Ett objekt? Hur? (Definition av objekt:Ett föremål. Det kan också vara en person som avbildas, ett fotoobjekt exempelvis. Definition av subjekt:En tänkande, kännande och handlande person – motsats till objekt)
 • Hur kom bilderna till? Vilka anvisningar gav fotografen?
 • Samla hela gruppen och presentera slutsatserna från diskussionerna. Efterföljande diskussion:
 • Vad händer när vi klär oss, sminkar oss, beter oss eller agerar så som dessa modeller gör?
 • När känner vi oss som ett objekt i en relation? Vad kan vi göra om vår vän eller partner inte bryr sig om vad vi känner eller säger?
 • När är vi ett subjekt? Försök få fram konkreta exempel.
 • Är det OK att tjata sig till det man vill ha – exempelvis gå på någons fest?
 • Blir flickor och pojkar behandlade på samma vis? Vad skiljer?

Låt scouterna i smågrupper räkna bilder i olika slags tidningar. Detta kan vara ett effektivt sätt att se hur mycket plats pojkar och flickor tar i olika medier. Frågor man kan diskutera är:

 • Vem är på bild i en killtidning respektive tjejtidning?
 • Vem är på bild i dagstidningarna?
 • Ser bilderna på tjejer och killar olika ut?

 

Tjej- och killtidningar.

Ta med dig typiska tjej- och killtidningar som passar din åldersgrupp.

Tänk på att anpassa tidningsvalet efter just din grupps mognad.

Övningen går till så att deltagarna får titta på, byta och jämföra de olika tidningarna.

 

När de har gjort de så diskuterar ni sedan med deltagarna. Anpassa diskussionen efter din åldersgrupp.

Förslag på frågor ni kan diskutera är:

 • Hur ser man att det är en tjejtidning eller killtidning?
 • Ser annonserna i tidningarna likadan ut? Förmedlar de samma saker?
 • Vilka färger används i de olika tidningarna?
 • Ser rubrikerna likadana ut?
 • Vad handlar en tjej/killtidning om? Är det olika? Varför?
 • Kan killar köpa en rosa tidning?
 • Kan killar läsa tjejtidningar?
 • Kan tjejer läsa killtidningar?
 • Finns det datortidningar för tjejer?
 • Dataspel för killar/tjejer finns det?
 • Vad förmedlar tidningarna för bilder om hur tjejer/killar ska vara?

Att tänka på

Tänk på att anpassa tidningarna ni tittar i efter barnens ålder. Övningarna fungerar även för mindre barn men tänk på att välja tidningar som intresserar dem.

 

Material

Tidningar eller bilder från internet

Gruppstorlek
Tidsåtgång