Miljöspår eller ”fånga miljöboven”

Låt upptäckarna bli miljödetektiver och följa en miljöbuses spår tills de slutligen fångar hen.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Start

En person kommer in i lokalen och hostar och harklar sig, samtidigt som han berättar för scouterna om miljöbusen som förpestar luften och sprider skräp runt omkring sig.

Scouternas uppgift blir att leta reda på miljöbusen och försöka sätta stopp för hans oförsiktiga sätt att handskas med skräp. De ska under vandringens lopp lära sig om miljön och informera personer efter spåret. Kunskap byts mot fortsatt vägbeskrivning. Till sin hjälp får alla var sitt munskydd som ska bäras under jakten. Varje patrull ska även utrustas med block och penna. Från och med nu är scouterna fruktade miljödetektiver.

Scouterna följer ett spår av döda ”fiskar” på marken.

Station 1 a (obemannad)

En skylt som informerar om miljöns påverkningar på vattnet. Scouterna tar del av skyltens information och skriver upp några viktiga punkter.

Exempel på text:

”Vi kan leva utan mat i ca en månad, men bara överleva 3-4 dagar utan vatten. Genom utsläpp från industrier, jordbruk, tätorter och trafik håller vårt vatten på att förstöras.

Olja

I haven rengör många båtar sina oljetankar trots att det är förbjudet. Antalet delfiner har minskat. Det beror på att oljan bryts ner av vattnet och tas upp av alger och plankton. Dessa äts av makrillen och så äter delfinerna dem och får på sätt i sig oljan.

Fosfater

Fosfat är näring för vattenväxterna. Om det blir för mycket fosfater i en sjö göds t ex algerna. När de dör behöver de brytas ner av bakterier. De behöver mer och mer syre ju fler alger som dör och på det sättet tar syret i sjön slut. Då dör fiskarna.”

Scouterna följer döda ”fiskar” på marken.

Station 1 b

Miljödetektiverna träffar nu på en person. De berättar att de letar efter miljöbusen och undrar om han passerat. Personen tittar lite lurigt på scouterna. Det bestäms att om scouterna informerar personen om vattnet och miljön så talar han om vart de ska gå härnäst.

Scouterna följer ett spår av tidningspapperstussar på marken.

Station 2 a (obemannad)

En skylt som informerar om pappersåtervinning. Scouterna antecknar.

Exempel på text:

”Det går åt 66 % mindre energi att återvinna än att tillverka papper från ny pappersmassa. Ett ton återvunnet papper motsvarar 16 träd.”

Scouterna fortsätter att följa spår av tidningspapperstussar.

Station 2 b

Scouterna träffar efter en stund på en person som sitter i en hög med gamla tidningar. Miljödetektiverna frågar om miljöbusen har setts till. Ja, jo han har väl passerat men han vill inget säga förrän scouterna berättat för honom vad han kan göra med sina tidningar. Scouterna berättar om pappersinsamlingar och återanvändning av papper. De byter sin information om papper mot information om fortsatt färdriktning.

Station 3 a (obemannad)

Skylt som informerar om sopsortering. Scouterna för anteckningar.

Exempel på text:

”Avfall är allt som vi kastar när vi inte behöver det längre. En del avfall är bra för miljön om det tas tillvara på rätt sätt– t ex trädgårdsavfall som läggs på kompost och blir ny jord, men det mesta avfallet är skadligt för miljön. Därför är det viktigt att vi sorterar våra sopor.”

Station 3 b

Här träffar scouterna på en person som sitter i ett berg av sopor. Efter att de presenterat sig och sitt ärende så berättar de om vad de lärt sig från den förra skylten och hjälper personen att sortera upp allt skräp. Kunskap byts mot fortsatt vägbeskrivning.

Scouterna följer fot- eller skräpspår av miljömannen.

Slutstation

Miljödetektiverna har äntligen nått sitt slutmål. En bit framför dem så ser de en person stå och riva bland sopor och skräp. Han tycks inte ha den minsta aning om att han är iakttagen. Scouterna smyger fram och tar honom på bar gärning. Han blir förskräckt och försöker fly, men scouterna tar fast honom igen. Miljöbusen börjar snyfta.

Efter att scouterna har berättat för miljöbusen om vad de har lärt sig om miljön så börjar han inse att han har handlat fel. Han säger att han ångrar sig och tillsammans beslutar de att försöka göra det bästa för miljön. Hädanefter lovar de varandra att alltid använda batteriholkar, glascontainrar och pappersinsamlingar.

 

Material

Munskydd, block och pennor, ”döda fiskar” i form av laminerade bilder av tecknade fiskar, texter på obemannade stationer, tidningspapperstussar, en hög med tidningar, skräp.

Gruppstorlek
Tidsåtgång