Miljöstationen

För scouterna ska få kunskaper om hur man källsorterar och att allt går att återanvända på något sätt.

Instruktioner

1. Be scouterna i patrullen skriva ner på mindre lappar allt de kommer på som blir sopor i deras hem. 10 minuter får de på sig och en poäng för varje sak.

 

2. På A4 papper ska de sedan komma på rubriker på miljöstationer – tex. glas, papper, tidningar, elektronik mm. 5 minuter får de på sig och en poäng för varje rubrik.

 

3. Nu ska de sortera sina sopor genom att lägga de små lapparna på A4 pappren med respektive rubrik. Ca 10 minuter får de på sig att sortera och för varje sopa som kommer fel eller inte får någon rubrik blir det minus poäng.

 

De jobbar patrullvis och det ska vara mycket diskussion. En ledare behövs i varje patrull för att hålla koll och sedan redovisa för alla på mötet. Diskutera varför vissa saker inte hittade någon ”rubrik” eller varför vissa saker inte går att lägga på vissa ställen.

Att tänka på

Se över hur ni sopsorterar i kåren, kan det förbättras? Kan ni i så fall påverka det på något sätt?

 

Material

– Färdiga skurna lappar, A4 i fem – sex delar, i någon färg.

– A4 papper i en annan färg.

– Pennor.

Gruppstorlek
Tidsåtgång