Mina superkrafter! - från Terminsprogram Upptäckare Samarbete och omvärlden

Scouterna får möjlighet att reflektera över vad de själva och andra är bra på vilket stärker deras självförtroende. De får också kunskap om att alla är olika och har olika egenskaper och kvalitéer. Scouterna börjar arbeta med intressemärkena och får ytterligare kunskap inom ett område de själva är intresserade av. 

‹ Tillbaka
Instruktioner

Mina superkrafter

Om ni har möjlighet är det bra att göra denna övning i patrullerna. Börja med att berätta för scouterna att hjältar har superkrafter, något som de är ytterst bra på. Ge gärna några exempel på olika hjältar och deras förmågor. Förklara sedan att scouterna under denna övning ska få ta reda på vad de är särskilt bra på, vilka superkrafter de har. Börja med att rita av allas kroppskonturer på ett stort spännpapper. Här kan scouterna med fördel hjälpas åt och rita av varandra. Uppgiften blir nu att klä på sin egen figur. Vilka kläder vill han/hon ha på sig? Vilken färg är det på tröjan? Hur ser håret ut? Vilken färg är det på ögonen osv? Använd tjocka kritor eller vattenfärger till detta.

När alla målat klart sina figurer ber ni att scouterna tar lappar, en för varje patrullmedlem. Be dem skriva patrullmedlemmarnas namn på de olika lapparna. Uppgiften blir nu att enskilt skriva en sak som varje person är bra på. Innan ni gör denna övning är det bra om ni tillsammans brainstormar vad man kan vara bra på.

Be nu varje scout att återgå till sin figur och bredvid den skriva saker som han/hon själva tycker att de är bra på. Om de har svårt att komma igång kan ni hjälpa dem genom att fråga dem om det är något de tycker att de gjort bra på sista tiden. Hjälp dem sedan att göra om det till bra egenskaper. Efter en stund delas lapparna ut till scouterna och de får möjlighet att skriva upp dessa egenskaper på sin figur. Avsluta med att alla får visa och berätta om sina figurer och sina speciella superkrafter. Om ni hinner och vill kan ni också diskutera hur det känns att berätta för någon att man är bra på något? Hur ofta vågar vi säga att vi är bra på någonting? Varför känns det svårt för många?

Avsluta med att sätta upp allas figurer i patrullyan!

Intressemärken

Samla hela avdelningen för att introducera arbetet med intressemärken. För intressemärkena är scoutens egna intresseområden i huvudfokus. Varje person är unik och har egna intressen, att få möjlighet att fokusera på ett område som scouten är speciellt intresserad av kan bidra stort till den personliga utvecklingen. I dagsläget finns det ett stort antal intressemärken. Tanken är att intressemärken kan tillkomma eller försvinna om de inte känns aktuella längre. På www.aktivitetsbanken.se hittar ni alla aktuella intressemärken och där presenteras också märkenas innehåll. Ni kan tillsammans med scouterna i viss mån anpassa märkenas innehåll så att det passar er verksamhet och era förutsättningar.

Givetvis är det svårt att låta scouterna fritt välja från alla intressemärkena. Kanske kan ni ledare välja ut ett tiotal märken som ni sedan låter scouterna välja bland. Själva poängen är just att scoutens egna intresse ska få styra valet av märke. Var lyhörd, om någon har ett specialintresse och skulle vilja göra ett eget ”intressemärke” är det bra om ni uppmuntrar detta! Förhoppningsvis får ni ett antal scouter som vill göra samma intressemärke. Detta underlättar avsevärt för er som ledare då ni kan arbeta med märkena i de olika grupperna.

Programmet för ett intressemärke sträcker sig över ett par scoutmöten och då detta terminsprogram bara består av tio möten och en vanlig termin oftast har fler möten kan ni förmodligen använda ett antal andra möten till detta arbete. I detta terminsprogram ägnas även möte nr 6 för arbete med intressemärken.

Varför

Scouterna får möjlighet att reflektera över vad de själva och andra är bra på vilket stärker deras självförtroende. De får också kunskap om att alla är olika och har olika egenskaper och kvalitéer. Scouterna börjar arbeta med intressemärkena och får ytterligare kunskap inom ett område de själva är intresserade av. 

Material

Rulle med papper, stora tuschpennor, kritor, vattenfärger, lappar som kan delas ut till scouterna