Morgonsamling 2: gemensam bön?

Aktiviteten är tänkt att vara en del av kårens morgonsamling med information om dagen

Instruktioner

Människor behöver berätta och berättelser för att orientera sig i verkligheten, känna mening och skapa sammanhang. Reflektion/andakt handlar om att ge rum åt de inre och djupare i tillvaron. Aktiviteten är tänkt att vara en del av kårens morgonsamling med information om dagen.
 

Vad?

Detta är Insidans stöd till patruller och kårer som önskade lite hjälp på vägen i sitt arbete med andlighet under lägret Jiingijamborii som hölls 2007. Det är ingen uttömmande programförklaring, utan ett, av många, sätt att arbeta med sin andlighet. Andlighet var ett av de områden som scouterna skulle arbeta med enligt det gamla visionsdokumentet ”Färdplan för Framtiden”
 

När?

Kanske passar det sig allra bäst till en samling efter frukosten, eller s å väljer ni en annan tid. Varje del är fristående, men kan med fördel användas som helhet under veckan.
 

Hur?

Vi försöker att ställa frågorna och hoppas att scouterna ger svaren. För detta behöver vi ledarnas hjälp att på ett enkelt sätt leda samtalet. Det finns bara en regel, följdfrågan är alltid: varför? Försök inte finna alla rätta svar, försök finna alla tankar!
 

Längst ner?

Att det finns med just bibelord och koranverser beror på att dessa båda trosinriktningar representeras av många på lägret och att dessa önskar möjlighet att ge materialet några egna tankar. Texterna i övrigt är skrivna neutralt så att de skall kunna användas av alla scouter.
 

Text att reflektera över

Patrull Snigel består av följande personer: Anders som gillar kor, Elsa som gillar tacos, Ahmed som gillar böcker, Karin som gillar att cykla, Irja som gillar musik och Patrik som gillar chips. Dessutom finns deras ledare Klasse med i både vått och torrt, mest vått eftersom han gillar att paddla kanot. Förresten, vilket scoutförbund tror du tror du patrullen tillhör?
Igår var det fet invigning av lägret. Alla var där, okej, nästan alla. Givetvis fanns patrull Snigel med, och genom lite kontakter s å lyckades man få platser längst fram. Detta tillbakavisades givetvis av lägerledningen, men det är en annan historia.
Hur som helst, det som fångade intresset lite extra var vad som skedde på scenen. Presentationen av hela lägret innehöll lite av varje och mycket av modern scouting. Som en del av invigningen så bad man till Gud om hans välsignelse över lägret. Några var med i bönen och andra hade helst velat slippa. Patrull Snigel kunde inte undgå att upptäcka skillnaderna, både i den egna patrullen och bland dem som satt runt omkring. Patrullen funderade på om de borde bestämma vad de ska göra, så alla gör lika. Diskussionen pågick hela natten, tills man beslutade att sova på saken.

  •     Vad tycker du de ska göra i detta fall, välja själva eller välja gemensamt?
  •     Finns det lägen där man borde göra, eller tom måste göra det motsatta?
  •     Skall man be om Guds välsignelse på ett läger där inte alla har en Gudstro?
  •     Var bör och var kan tro och denna sorts andlighet utövas?

 

Bibelord:

    Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (Fjärde Moseboken 6:24-26)

Koranvers:

    Tvång skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. (2:256)

Tidsåtgång