Morgonsamling 4: religösa symboler

Aktiviteten är tänkt att vara en del av kårens morgonsamling med information om dagen.

Instruktioner

Människor behöver berätta och berättelser för att orientera sig i verkligheten, känna mening och skapa sammanhang. Reflektion/andakt handlar om att ge rum åt de inre och djupare i tillvaron. Aktiviteten är tänkt att vara en del av kårens morgonsamling med information om dagen.
 

Vad?

Detta är Insidans stöd till patruller och kårer som önskade lite hjälp på vägen i sitt arbete med andlighet under lägret Jiingijamborii som hölls 2007. Det är ingen uttömmande programförklaring, utan ett, av många, sätt att arbeta med sin andlighet. Andlighet var ett av de områden som scouterna skulle arbeta med enligt det gamla visionsdokumentet ”Färdplan för Framtiden”
 

När?

Kanske passar det sig allra bäst till en samling efter frukosten, eller s å väljer ni en annan tid. Varje del är fristående, men kan med fördel användas som helhet under veckan.
 

Hur?

Vi försöker att ställa frågorna och hoppas att scouterna ger svaren. För detta behöver vi ledarnas hjälp att på ett enkelt sätt leda samtalet. Det finns bara en regel, följdfrågan är alltid: varför? Försök inte finna alla rätta svar, försök finna alla tankar!
 

Längst ner?

Att det finns med just bibelord och koranverser beror på att dessa båda trosinriktningar representeras av många på lägret och att dessa önskar möjlighet att ge materialet några egna tankar. Texterna i övrigt är skrivna neutralt så att de skall kunna användas av alla scouter.
 

Text att reflektera över

Patrull Snigel består av följande personer: Anders som gillar kor, Elsa som gillar tacos, Ahmed som gillar böcker, Karin som gillar att cykla, Irja som gillar musik och Patrik som gillar chips. Dessutom finns deras ledare Klasse med i både vått och torrt, mest vått eftersom han gillar att paddla kanot.
Patrull Snigel var igår ute och inspekterade de centralare delarna av lägerområdet. Ögonen hade tröttnat p å att spana in grabbar och brudar och Klasse hade, tro det eller ej, ingen lust att inspektera ännu fler tält. Någonstans på centrumtorget, under jakten på svalkande glass, sökte man sig till Navet. Väl där fick man se följande händelse äga rum:
En liten flicka får syn på en ung kvinna med slöja. Hon tittar med stora ögon, och frågar så högt som bara en fyraåring kan: ”Mamma, varför har hon den där på huvudet?” Mamman böjer sig ner och säger: ”Det är för att hon älskar Gud”. Hon sa det inte högt, men såväl kvinnan med slöjan som patrullen med namnet Snigel hörde det mycket väl. Och det berörde.

  •     Berör berättelsen dig?
  •     Finns det andra symboler eller detaljer du förknippar olika trosinriktningar?
  •     Kan en människas handlingar spegla dennes trosinriktning?
  •     Är mångfald av trosinriktningar en tillgång eller ett problem?

Bibelord:

    Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. (Första Johannesbrevet 4:11-13)

Koranvers:

    Det skall gå de troende väl i händer, de som ber med ödmjukt sinne, som drar sig undan när de hör lättsinnigt tal, som gör en insats för hjälpen till de behövande. (23:1-4)

Tidsåtgång