In- och utcheckning

Detta är en aktivitet som är bra att starta och sluta samlingarna med. Alla deltagare får berätta för gruppen hur de har det och hur de mår.

‹ Tillbaka
Instruktioner

När mötet börjar har ni incheckning. Ta en runda där var och en får berätta lite hur de mår och var de just nu befinner sig i sina liv. Kom i håg att om ni är många kan det gå mycket tid till detta. Därför är det bra att säga till deltagarna att de får prata max 1 minut var. Den som leder övningen bör vara tydlig med vem som har ordet och tacka varje person som har delat med sig. De andra som lyssnar är tysta tills den som pratar är klar.

När ni avslutar mötet har ni utcheckning. Gå laget runt så alla får berätta hur de tyckte mötet var, vad som var inspirerande, jobbigt, tråkigt etc.

Material

Något att skicka runt. Bara den som håller i föremålet får tala.

Gruppstorlek
Tidsåtgång