Organisationstävling online

En digital variant av organisationstävling

‹ Tillbaka
Instruktioner

Dela ut ut dokumentet med uppgifter och instruktioner om hur de olika uppgifterna ska redovisas. Sätt tidsramar för slutförande av uppgifterna.

Skapad av Anna Lindström och Jon Hallin

Material

En digital mötesplattform.

Gruppstorlek
Tidsåtgång