Orientering med mobil – Turf - enkel version

Orientering kombinerat med mobilspel! Scouterna lär sig hitta på google maps med hjälp av mobiltelefon. Turf finns allmänt tillgängligt som en app och är gratis att använda.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Förberedelser för ledaren:

Ladda ner appen Turf på din mobil, den finns gratis där appar finns. Bekanta dig med hur Turf fungerar och vilka fasta kontroller som finns i din närhet. På  https://wiki.turfgame.com/en/wiki/Main_Page finns instruktioner på engelska. I stycket svensk beskrivning finns en kortare beskrivning på svenska.

Över hela Sverige och världen ligger Turf zoner utlagda på kartan i appen som röda eller gula markeringar.

För att ta en zon måste du gå och ställa dig i zonen med appen påslagen. När du är i zonen kommer "taking zon" upp på skärmen. Stå kvar tills det står Zon taken. Du har nu tagit din första zon. Jämför med vanlig orientering där du med hjälp av karta och kompass letar upp orienteringskontroller och stämplar på ett kort för att visa att du varit på platsen.

Bestäm vilka zoner scouterna skall besöka och formulera frågor som skall besvaras av dem. T ex; Vilken färg har huset söder om zonen? Vad står det på transformatorstationen i zonen? Hur många trappsteg är det i trappan i zonen?

 

Turf är inte särskilt svårt i grunden. Skall man lära sig alla finesser tar det lite tid och intresse, men Turf är en bra learning by doing app. 

Enkel version

På ett avdelningsmöte laddar scouterna ner appen och lär sig hur Turf fungerar. Välj nickname (inte scoutens riktiga namn) och följ de korta instruktionerna som kommer upp i telefonen.

Det bästa för nybörjare är att göra aktiviteten i par. Ensam kan bli för svårt och i större grupp finns risken att en i gruppen gör all orientering.

Scouterna söker upp ett antal befintliga kontroller (zoner) och besvarar frågor.

Beroende på hur många kontroller som finns i närheten kan en timme vara lagom. Scouterna går eller cyklar (Observera att alla eller ingen bör cykla). 

I tätorter finns oftast tillräckligt med kontroller, men sällan på landsbygden. För unga deltagare kan det vara för långt mellan de ordinarie zonerna. Är det få zoner runt ert övningsområde kan ni skapa egna zoner för ett aktivitetspass. Mer om det finns i den kommande aktiviteten Turf med egna zoner

  Varför

  Scouterna har kul och tränar orientering, samarbete och problemlösning.

  Material

  Minst en moblitelefon med nedladdad app per scout eller grupp

  Ett papper med namn på zonerna som skall besökas och frågor som skall besvaras

  Papper och penna för att skriva ner svar på frågorna

  Ev. cykel och hjälm

  Tidsåtgång