På Spåret - Kämpa 2021

På spåret-aktiviteten påminner om TV-programmet På spåret där TV-publiken och de  tävlande ger sig ut på en resa någonstans i världen. Med hjälp av ledtrådar, som blir  enklare och enklare, skall scouterna gissa vad destinationen är.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Det finns fem nivåer av ledtrådar på varje resa. Ledtrådarna blir lättare och lättare ju  närmre resmålet man kommer. Ledtrådarna är värda 10, 8, 6, 4 respektive 2 poäng vardera.  I original-tv-programmet får man bara gissa en gång per resmål, gissar man rätt får man  poäng motsvarande den nivån man gissade på, gissar man däremot fel blir man helt utan  poäng.

En vänligare variant ni kan köra med era scouter är att de får gissa en gång per nivå  istället. Ni kan antingen välja att scouterna skall vara ärliga och hålla koll på sina poäng själva.  Eller så kan de skicka in sina svar till er ledare, t.ex. genom en privat chatt i exempelvis  Zoom. Tänk ut något bra som fungerar för din grupp innan ni börjar.  

Filmerna hittar ni på Kämpa 2021:s Youtube-kanal: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ26X-cE4uaAIoNlLKZNQX4GWF4hNTS1B 

Varför

Skapad av Jakob Öreberg, Lovisa Sjöberg och Benjamin Schuch

Material

Datorer med internetuppkoppling.

PDF:en med instruktioner och facit.

Gruppstorlek
Tidsåtgång