Patrullen Swampen. Andakt om att hjälpa varandra

Att uppmuntra scouterna till att hjälpas åt och lösa problem genom att fundera över tro och Jesus.

Instruktioner

Denna aktivitet innehåller ett kristet budskap och att du som är ledare själv behöver reflektera kring andaktens budskap innan den hålls för scouterna – eller vid behov göra om den så att den passar din kårs scouter.

Samla patrullen och läs berättelsen. Fråga sedan scouterna en och en vad de tänkte på när du läste berättelsen om Patrullen Swampen. Avsluta gärna med att be en bön.

Ett tänt ljus eller lykta för att skapa stämning och inge lugn.

Se berättelsen som en grund att utgå ifrån. Gör berättelsen till din innan du berättar för scouterna. Använd egna ord och formuleringar där textens känns onaturliga för dig.

Tidsåtgång
Målspår