Påverka för ändring

‹ Tillbaka
Instruktioner
  1. Välj ett problem som ni i gruppen brinner för att ändra som har med miljö och klimat att göra. Några exempel: vattenkvalitet, avskogning, sophämtning, jordbruksmetoder, vegetarisk mat i skolan eller något annat som du tycker är viktigt att adressera.
  2. Undersök ämnet och hur denna fråga påverkar miljön och klimatet.
  3. Diskutera med din grupp var förändring är mest sannolikt att ske och bestäm vilken nivå av myndighet du kommer att skriva till (lokal, regional eller nationell).
  4. Skriv ett brev till din valda myndighetstjänsteman med hjälp av fakta som du har hittat och be dem göra en förändring för att hjälpa miljön och människorna som bor där. Kom ihåg att ta med varför du tycker att det är viktigt! Du kan anpassa och använda brevmallen som är bifogad. Brevmallen är skriven för att passa yngre åldersgrupper. Anpassa den gärna efter din grupp!
  5. m du vill göra mer kan du dela ditt brev med andra personer i samhället och be dem att ta ställning med dig genom att skriva sitt eget.

 

 

Aktiviteten är hämtad från materialet Vår värld vår gemensamma framtid – Klimat och jämställdhet framtaget av World association of guides and girl scouts. Hela materialet hittar du här

 

Material

 

Papper, Pennor, Fakta om klimatförändringar samt brevmall (se bilaga). 

 

 

Tidsåtgång
Målspår