Påverkan tillsammans

Genom denna kreativa övning kan vi utveckla känslan av att vara starka tillsammans. Aktiviteten kommer från WAGGGS aktivitetspaket för World Thinking Day 2018.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Steg 1.

Låt scouterna ta en promenad i ert närområde på 10-15 minuter eller genomför steg 1 under en hajk/vandring. Be dem rita eller skriva allt de ser eller kommer på som får dem att tänka på "kraft" och "styrka": saker, djur, växter.. allt! Till exempel skulle de kunna rita en myra för att myran kan bära saker som är större än den själv. Beroende på hur kreativa scouterna är och beroende på ålder kan detta steg ta olika lång tid. Anpassa för din grupp.


Steg 2.

Återsamlas när ni gått klart, och be scouterna rita en symbol för "styrka" på ett papper utifrån de saker de kommit på under sin vandring. De gör detta individuellt.

Berätta för scouterna att varje symbol är viktig och unik. De ska rita en symbol som känns viktig och meningsfull för dem själva. Det kan till exempel representera:

- Saker som får dem att känna sig starka, eller

- saker som inspirerar till att göra skillnad, eller

- saker som de känner en passion för

När alla är klara samlas ni igen och visar era symboler för varandra.


Steg 3.

Be scouterna samlas i sin patrull och sammanför de olika symbolerna som ni ritat till en stor. Antingen klistrar ni ihop alla till en gemensam eller så ritar ni en ny som har allas olika i sig.

Berätta att denna nya symbol representerar den gemensamma förändring som scouterna kan göra om vi arbetar tillsammans. Tillsammans når vi längre!

Tidsåtgång