Picassos hjältar

Syftet är att scouterna ska fundera över sina mål och drömmar, vad de skulle vilja göra för aktiviteter.

Instruktioner

Samla scouterna berätta att ni idag ska jobba med era drömmar. Kanske är det någon som redan nu vill berätta om en dröm de har. Utrusta sedan alla med papper, pennor och kritor och be dem att en och en eller tillsammans med andra göra ett konstverk på temat ”Det här skulle jag allra helst vilja göra.” Skriv gärna texter om konstverken.

Ni kan även välja att göra konstverk av sådant ni hitta i naturen.

Efterföljande diskussion och reflektion

När ni har skapat klart är det dags för det viktigaste momentet – samtalet.

Här är ett par frågor som du kan ställa till scouterna för att få igång diskussionen.

• Har alla drömmar?

• Skiljer era drömmar sig åt? Tror ni att det är skillnad på vad man drömmer om som barn i olika länder.

• Tror ni att Scouterna skulle kunna hjälpa er att uppfylla er dröm? Hur?

Material

Papper, pennor, kritor/färg/naturmaterial

Tidsåtgång