Poppa popcorn i fingerborg

För att scouterna ska lära sig hantera eld och träna på att samarbeta.

Instruktioner

När tidtagaruret startas får deltagaren/deltagarna fästa fingerborgen i klädnypan, hälla i lite olja (mindre än halva fingerborgen!) och tillsätta majskornet. Sedan skall de börja spänta ved för att tända en liten eld i en gammal stekpanna eller i en eldstad. Därefter håller man fingerborgen över elden, eller ställer den på elden. Den som först har poppat sitt korn vinner tävlingen.

Skriv upp tiden för varje deltagare eller den snabbaste deltagaren i varje omgång.

Material

Gemensam utrustning för alla deltagare:

* Ett tidtagarur.

* Vatten


Personlig utrustning för varje deltagare:

* En gammal stekpanna eller en eldstad

* En fingerborg av metall

* En klädnypa av trä

* En ask med fem tändstickor

* Lite matolja

* Ett torkat majskorn

* En kniv att spänta ved med

* Vedträn

* Eventuellt en yxa

* Eventuellt en huggkubbe

* Arbetshandskar (som skydd mot het olja)

Gruppstorlek
Tidsåtgång