Pyramidbygge - från Upptäckare Terminsprogram Amahoro Amani och Tintin

Scouterna får möjlighet att reflektera över vad de själva och andra är bra på vilket stärker deras självförtroende. De får också kunskap om att alla är olika och har olika egenskaper och kvalitéer

‹ Tillbaka
Instruktioner

Scouterna får veta att Tintin och kapten Haddock har rest till Egypten för att besöka Faraos pyramidgrav. När de kommer till Egypten visar det sig att någon har förstört pyramiden. Dupontarna har försökt ta reda på vem eller vilka som rivit pyramiden men utan resultat. Nu ber Dupontarna istället scouterna om hjälp att bygga upp pyramiden. De vill ha lika många pyramider som det finns patruller.

Efter att ha gått igenom några olika surrningar (trefot, vinkel och raksurrning) och hur de fungerar får patrullerna bygga var sin pyramid med hjälp av slanor och rep.

Dupontarna kommer och inspekterar pyramiderna och reflekterar tillsammans med varje patrull om pyramiden är ändamålsenligt byggd och om den är tillräckligt hållbar.

Varför

Scouterna utmanar sig själva fysiskt. Scouterna får chans att upptäcka vad de klarar, ensamma och tillsammans. Vi är alla bra på olika saker. 

Material
  • Slanor

  • Sisalgarn

  • utklädningskläder till de ledare som ska föreställa Tintin, kapten Haddock och Dupontarna.

Tidsåtgång