Reflektion/Andakt – Syndafloden

En stund att reflektera över sin roll i världen och hur man kan förändra den.

Instruktioner

Denna aktivitet innehåller ett kristet budskap och att du som är ledare själv behöver reflektera kring andaktens budskap innan den hålls för scouterna – eller vid behov göra om den så att den passar din kårs scouter.

 

Spontandrama

Roller: Noa, Sem, Ham, Jafet, Elefanthona, Elefanthanne, Näbbmushanne, Näbbmushona, Duva, Korp, Regnbåge x2

 

Läs eller återberättar bibeltexten medan skådespelarna agerar. Om inga scouter vill eller vågar ta då ledarna till hjälp. Därefter berätta du din korta betraktelse. Detta är ett sätt att förmedla hur du upplever texten. Dela upp er i patrullerna och varje patrulledare samtalar och gör övningarna för sig i sin patrull. Avslutar med att be scoutbönen.

 

Marias tolkning av texten: När Gud skapade världen var den god. Vi människor var en del av den goda skapelsen. Men människan strävar alltid efter makt och pengar och gör onda saker. Berättelsen om Noa handlar om att Gud är så besviken att han vill förstöra allt han skapat. Men mitt i allt det onda så ser han att det finns människor som vill det goda. Dessa människor ska bli den nya starten. Världen kan vi fortfarande uppfatta som ond. Dessutom försöker vi i vår ständiga strävan efter makt och pengar att förstöra den. Det är inte Gud som förstör utan det är vi själva. Hur mycket ont vi än hittar på så har Gud ändå lovat att inte förstöra världen. Den saken är vi människor bra på att ordna på egen hand. Ändå är det ingen som vill det här. Det bara blir så för att vi inte orkar bry oss. Jag tror dock på att det går att få stopp på miljöförstöring, främlingsfientlighet, krig etc. Det finns de som orkar kämpa och tror på framtiden. Människors hopp räddar världen. Vill du vara en del i det hoppet?

 

Att samtala om i patrullen

Heta stolen

Gruppen sitter på stolar i en ring. Ledaren läser upp ett påstående kring temat. Deltagarna ska nu ta ställning till påståendet genom att antingen ställa sig upp eller sitta kvar. Den som instämmer i påståendet sitter bekvämt kvar på sin stol. För den som inte håller med blir stolen så ”het” att de måste byta plats med en annan deltagare. Se till att det finns en tom stol i ringen, ifall det endast är en person som inte håller med påståendet.

 

När alla har tagit ställning kan du som ledare be några av deltagarna att utveckla sitt ställningstagande. Se gärna till att både någon som tagit ställning mot och någon som tagit ställning för får komma till tals i samtalet. Gå sedan vidare med nästa påstående.

  • Vad skulle du kunna göra för att vara med och rädda världen. Res dig på det du kan tänka dig att göra.
  • Låta bli att kasta skräp i naturen.
  • Cykla eller gå till en fritidsaktivitet istället för att bli skjutsad i bil.
  • Vara en bra kompis i skolan.
  • Ge pengar till en hjälporganisation.
  • Se till att familjen köper krav-, miljö- och rättvisemärkta varor i affären.
  • Bli medlem i en miljöorganisation.
  • Skriva brev till riksdag och regering och protestera när de beslutar om något som är dumt för miljön.
  • Hjälpa någon som är mobbad.

 

Har du något mer förslag på något du gör eller skulle kunna göra för att rädda världen?

 

Material

Det blir roligare om man har tillgång till rekvisita men låt scouterna vara kreativa och hitta på själva hur de vill illustrera sin roll.

Gruppstorlek
Tidsåtgång