Reflektion/Ceremoni: Sjunga scoutbönen

Scoutbönen läses vid högtidliga tillfällen och ersätter ibland ”Fader vår”

Instruktioner

Lämpliga tillfällen att läsa scoutbönen är vid

  • avslutningar
  • invigningar
  • S:t Georgs-firande

Scout bönen

Käre Fader i Din himmel,
Du som alltid hjälper mig,
Vart jag går i världens vimmel!
Hör min bön som söker Dig:
Hjälp mig leva dig till ära,
Hedra Sverige, mor och far,
min och andras bördor bära,
hjälp mig lyda scouters lag!

Att tänka på

Scoutbönen kan även sjungas på melodierna ”Det finns djup i Herrens godhet” (psalm 285), ”Bred dina vida vingar” eller ”Fjäril’n vingad”.

Den samma scoutbönen används också i Norge bara att man då självklart byter ut Sverige med Norge. I Norge sjunger man alltid scoutbönen och därefter säger man valspråk och lösen. Så om ni åker på scoutläger i Norge kan ni redan den norska scoutbönen!

Säkerhet

Tänk på att läsa scoutbönen kan vara en aktivitet som inte alla barn vill eller kan delta i. Om du är osäker, fråga deras föräldrar.

Tidsåtgång