Rent vatten

Scouterna lär sig olika sätt att rena vatten och uppmärksammas på vattenproblematiken.

Instruktioner

Förbered mötet med att smutsa ner vatten. Använd inte giftigt smuts – olika kryddor eller mosade grönsaker fungerar bra för att göra vattnet grumligt.

 

Prova olika sätt att rena vattnet, till exempel mossa, klortabletter, filtrera genom tyg, koka och sila, med flera. Se vilka sätt som är effektivast, vilka som fungerar i olika situationer, med material och liknande, vilken tid det tar, vilka metoder som är effektivast för att få bort olika saker som syns i vattnet.

 

Att informera scouterna om:

 • Bara för att vattnet ser rent ut betyder det inte att det är det. Det kan finnas bakterier i det ändå. Precis på samma sätt kan missfärgat vatten vara helt okej att dricka om det renats på rätt sätt.
 • Om du är i skogen och behöver vatten, sök då i första hand efter ett vattendrag där vattnet rör på sig, inte stillastående vatten. I stillastående vattensamlingar växer bakterier snabbare och att bli magsjuk mitt ute i skogen är inget någon vill.
 • Det finns många sätt att göra vatten drickbart men det enklaste sättet är att koka det noga. ”Big bubbles, no troubles” är en bra grundregel att utgå från.

 

Låt scouterna genomföra olika stationer med vattenrening och information. Stationerna kan exempelvis vara:

 1. Rena vatten på olika sätt: här få scouterna testa olika sätt att sila och filtrera vatten för att få bort smuts och annat i vattnet. Testa vilket som funkar bäst.
 2. FNs globala hållbarhetsmål: Mål nummer 6 för de globala hållbarhetsmålen handlar om Rent vatten och sanitet. Här finns förslag på tips på hur man gör för att spara in vatten. Låt scouterna själva göra en lista på hur de kan spara vatten och
 3. Krisberedskap: Titta på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att lära er mer om vad du behöver om en kris skulle inträffa i samhället.

Att tänka på

Ta kontakt med hjälporganisationer som Röda Korset och SIDA, och se vad de har att säga om vattenfrågan på olika ställen i världen.

Säkerhet

Låt ingen dricka vatten som renats med en osäker metod, om det inte i förväg är säkerställt att det smutsiga vattnet inte innehåller något giftigt eller allergent.

 

Material
 • Smutsigt vatten
 • Rent vatten
 • Kokkärl och bränsle
 • (Reningstabletter)
 • Mossa el. liknande
 • Silar av olika täthet
 • Tyg av olika täthet och material
 • (”Reningspumpar”)

Alla saker som kan kommas på för att prova olika sätt att rena vatten på kan tas med, men undersök i förväg vilka som fungerar och hur bra.

 

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ