Respekt - från Terminsprogram Upptäckare Samarbete och omvärlden

Orginalmötet innehåller att spela Respektspelet med scouterna. Alternativet om man inte har Respektspelet är de två aktiviteterna "Vilken är din roll" och "Heta stolen".  Det är bra om ni ledare har tittat i boken Vi och Dom, en metodbok om mångfald i scouterna. Där finns fler tips och idéer för hur vi kan jobba med mångfald.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Vilken är din roll? (ca 30 min)

Vi behöver: Diskhandskar, kniv, skruvmejsel, penna, diskborste, spade, liten trädgårdsspade, visp, arbetshandskar, leksaker (lastbil, docka, lego, kritor, traktor, pärlor), färgade papper t.ex. röd, rosa, blå, grönt, fotbollsskor, ridstövlar, mobiltelefon. (Välj en del saker som du kan få tag i och lägg gärna till egna.) Märk ut en plan utomhus, eller använd väggar inomhus till att markera manligt eller kvinnligt.

Håll upp en sak i taget och be barnen fundera över om de tycker att det är manligt eller kvinnligt (för att de ska förstå bättre får så kanske man säga mammigt och pappigt eller killigt och tjejigt). Scouterna ska så snabbt som möjligt välja den sida av planen/rummet som de tycker stämmer in på föremålet. Ställde alla scouter sig på samma sida? Inte? Fråga några av scouterna hur de tänkte. Fråga scouterna om man kan tänka tvärt om? Eller varför inte?

Samla alla scouter i en ring runt föremålet. Be dem tillsammans välja ut det föremål som är mest manligt och det föremål som är mest kvinnligt. Är det lätt att komma överrens?

Heta stolen (ca 30 min)

Heta stolen är en värderingsövning. Värderingsövningar kan vara ett bra sätt att få deltagarna att bli medvetna om sina egna tankar och känslor, tänka efter och ta ställning, bearbeta attityder uttrycka sina åsikter, motivera sina ståndpunkter, bli lyssnade på och lyssna på andra. Värderingsövningar är inte tänkta att ha något rätt och fel. Det är meningen att deltagarna ska få se att man kan tycka olika. Det är viktigt att deltagarna känner sig fria att säga vad det tycker oavsett om de håller med de andra eller ej. Därför får deltagarna heller inte lov att kommentera varandra under övningens gång. 

Deltagarna sitter i ring på stolar, eller på liggunderlag ute. Det finns en ledig plats. Ledaren säger ett påstående i taget. Den som instämmer i påståendet reser sig upp, korsar golvet och sätter sig på någon annan plats. Den som inte instämmer i påståendet sitter kvar.

Inled gärna övningen med någon eller några allmänna påståenden som till exempel: Jag tycker det är roligt i scouterna. Jag är på bra humör idag.

Påståenden för scouter i åldern 10-12:

  • Pojkar är bättre i skolan än flickor.
  • En kille kan vara kompis med en tjej och tvärtom.
  • Det är svårt att säga förlåt.
  • Pojkar ska inte gråta.
  • Det är bra att skrika ut sin ilska.
  • Pojkar och flickor får hjälpa till lika mycket hemma.
  • Man ska kunna prata med sina föräldrar om allt.
  • Föräldrar behandlar ofta syskon lika.
  • Flickor är lika bra på idrott som pojkar.

Avsluta med en diskussion om hur scouterna tänker om de påståenden de just hörde.

Varför

Vad är respekt? Vem är värd respekt? Det är svåra frågor som tåls att tänka på. På det här mötet får scouterna möjlighet att utveckla sina tankar om respekt

Material

Diskhandskar, kniv, skruvmejsel, penna, diskborste, spade, liten trädgårdsspade, visp, arbetshandskar, leksaker (lastbil, docka, lego, kritor, traktor, pärlor), färgade papper t.ex. röd, rosa, blå, grönt, fotbollsskor, ridstövlar, mobiltelefon.