Rita nästa termin

För att få reda på vad scouterna vill göra nästa termin, på ett sätt som låter alla uttrycka sig.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Varje patrull får ett jättestort papper, en mängd pennor eller kritor och kanske ett bord att sitta vid.

Uppgiften är att rita aktiviteter som man vill göra – t.ex. under nästa termin eller några möten framöver.

Detta är ett sätt anpassat för de yngsta scouterna där ledarna kanske gör den mesta planeringen. Genom att använda patrullernas teckningar får man in önskemål om vad som är populärt och kanske framförallt på saker man som ledare inte hade kommit på själv.

Helst skall scouterna skriva några ord vid varje del i teckningen, eller diskutera med ledare medan de ritar, så att ledarna förstår innebörden sedan.

På slutet kan varje patrull hålla upp sin teckning och säga några saker inför hela avdelningen.

Material

Papper (helst stora).

Pennor eller kritor.

Tidsåtgång
Typ