Rösta fram bästa lägerkänslan

För att få scouterna att reflektera över vad de känner nu och här, och vad som känslomässigt händer med dem på ett läger.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Sätt upp känslotavlan på ett bra ställe i er by/på ert läger. På tavlan skriver du de fem känslorna: Längtan, Hopp, Wow, Lugn, Värme. Varje dag får alla deltagare en prick att rösta med på känslotavlan. Scouten fäster sin prick på den känsla som bäst beskriver hur den känner sig på lägret, den lägerkänsla den fått den dagen.

 

Ni kan välja att göra detta som en gemensam ceremoni i slutet på dagen eller låta alla sätta sin prick under dagen när de själva vill. Välj också om ni vill göra en ny tavla varje dag eller låta tavlan bli en lägertavla för hela lägrets känsla.

 

Tänk på att det under ett läger kan komma upp mycket andra känslor också. Berätta för scouterna att det är okej att känna mycket och flera saker varje dag. Ibland känner en kanske att det inte alls är lugnt eller ”wow” som bäst beskriver det en känner. Det finns alltid någon att prata med om man behöver, välj en ledare som du känner förtroende för om du behöver prata med någon.

 

Du som är ledare bör också i förväg se över om det finns någon trygghetsfunktion på lägret som scouterna kan vända sig till om de behöver prata med någon annan.

 

Var uppmärksam på scouternas mående under lägret. Ofta kommer tankar och känslor fram sena kvällar eller tillfällen när de är trötta eller något gått fel under dagen. Reflektera ofta och ge utrymme till lugn och egentid för scouterna, det underlättar och skapar förtroende.

Säkerhet

Tänk på att fånga upp andra känslor som kan komma upp under övningen och lägret.

Material

Känslotavla, häftstift eller små klisterlappar.

Tidsåtgång