Samhällets superhjältar - från Terminsprogram Upptäckare Samarbete och omvärlden

I god tid kontaktar ledarna någon samhällsfunktion som kan vara intressant för scouterna att göra ett studiebesök på, till exempel räddningstjänsten, sjukvården eller polisen. Ett tips kan vara att undersöka om föräldrarna har några sådana kontakter till exempel på ett föräldramöte. I kontakten med de ni ska besöka är det bra att berätta om terminens superhjältetema, att scouterna är 10-12 år samt vilken tid ni kommer. Berätta gärna att scouterna vill involveras och aktiveras i visningen/guidningen. Samlas vid den vanliga scoutlokalen för att samåka om det är långt, ge annars en tydlig vägbeskrivning till scouterna före mötet. 

‹ Tillbaka
Instruktioner

Studiebesök Inled med att prata om terminens tema som är superhjältar och att det finns många olika typer av hjältar, låt scouterna berätta om yrken där man kan vara hjälte. Gör studiebesöket och uppmuntra scouterna att ställa frågor om hjältar. 

Varför

Syftet med kvällens möte är att scouterna ska få se vardagen hos några av samhällets hjältar, till exempel räddningstjänst, polis, sjukvård. 

Material
  • Telefonlista till scouterna om någon inte kommer  
  • Mobil som ledarna är tillgängliga på om någon inte hittar 
Tidsåtgång