Sätt ut sjömärken på sjökort

Rita av ett sjökort med öar och farligheten men utan sjömärken eller märkning av farligheterna. Rita ut en tänkt rutt.

Instruktioner

Förberedelse

Rita av ett sjökort med öar och farligheten men utan sjömärken eller märkning av farligheterna. Rita ut en tänkt rutt.

Uppdrag till patrullen

Ge sjökortet till patrullerna som får fundera på vilken utmärkning de skulle vilja ha för att kunna köra rutten.

Om ni vill göra det lättare för scouterna, ge dem en förteckning över de sjömärken som finns. Om de övat tidigare på sjömärken så kanske ni inte behöver ge dem en förteckning.

En variant är att bestämma vilken sjömärkning ni skulle vilja ha på dagen eller natten för att kunna navigera säkert. Är den annorlunda?

Låt patrullerna berätta för varandra hur de gjort och varför.

Slutligen så ta fram det riktiga sjökortet och titta på hur märkningen var.

Material
  • Sjökort
  • Ritade sjökort utan utmärkning av sjömärken
  • Ev. förteckning över sjömärken till patrullerna om de inte kan sjömärken så bra.
Gruppstorlek
Tidsåtgång