Scouterna har många bollar i luften

En lek som syftar till att skapa samhörighet i en grupp.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Patrullen ställer sig i en cirkel och kastar runt en boll. Alla skall ha fångat bollen en gång och kastat den vidare innan den når tillbaka till den som började kasta. Därefter skall bollen kasta i samma mönster gång efter gång tills det har satt sig riktigt. Då tar man in ytterligare en boll så att man har två bollar i rörelse. Efter ett tag tar man in fler och fler bollar. När man börjar bli duktig kan man ha lika många bollar i luften som det är deltagare i leken.

Att tänka på

En ledare kan vara den som matar in nya bollar så att förstakastaren slipper böja sig ner efter fler.

Ledaren kan ta hand om tappade bollar så att leken inte avbryts på grund av misstag.

Säkerhet

Använd inte hårda bollar.

 

Material

Mjuka bollar, minst lika många som det finns deltagare.

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Målspår
Typ