Scouting for boys-teater

För att scouterna på ett roligt sätt ska få ta del av Baden Powells tankar om scouting i hans bok Scouting for boys. BP grundade scouting 1907.

Instruktioner

Varje patrull förses med ett exemplar av ”Scouting for boys”. De skall sedan bläddra i den och försöka hitta något de kan tänka sig att spela upp. Det kan vara vad som helst. Allt från någon av historierna till en moralkaka.

Diskutera innehållet i varje ”pjäs”, vad betyder egentligen det som sägs i boken? Stämmer det överens med dagens samhälle och dagens scouting? Boken är skriven i början av 1900-talet och det märks såklart i olika exempel och situationer. Skiljer det sig mycket från hur vi tycker och tänker idag?

Att tänka på

För att styra aktiviteten lite så kan man kopiera upp delar av boken som man tycker passar att spela upp.

 

Material

Boken Scouting for boys, rekvisita, papper, pennor.

Gruppstorlek
Tidsåtgång