Se på maskars gångar

För att yngre scouter ska få upptäcka mer i naturen och få kunskap om hur smådjur lever.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Tillverka en plexiglaslåda. Skruva fast plexiglasskivorna på trälisterna enligt illustrationen.

Fyll sedan lådan med ca 5 cm grus i botten. Lägg dit två eller tre lager med olikfärgad fuktig jord (för att hjälpa er att se hur maskarna förflyttar runt jord). Lägg ett lager av blad eller klippt gräs på ytan.

Lägg ner ett par maskar i er plexiglaslåda och betrakta deras gångar från möte till möte.

Att tänka på

Det finns fler aktiviteter där man undersöker småkryp, till exempel Skaka träd, Från larv till fjäriloch Leta vattendjur!

Om du själv vill hitta mer fakta för att lära scouterna så är det lätt att söka på internet eller titta i en djuruppslagsbok.

Material
  • 2 skivor plexiglas, 25 cm i fyrkant
  • 3 trälist, 5×25 cm
  • 15 st skruvar
  • tejp
  • grus
  • olikfärgad jord
  • blad/gräs
  • maskar
Gruppstorlek
Åldersgrupp
Tidsåtgång
Typ