Seglingsorientering

Orientering fungerar lika bra på vattnet för att lära sig att läsa sjökort och navigera.

Instruktioner

Ledarna sätter ut orienteringskontroller på lämpliga ställen.

Patrullerna får ett sjökort med första kontrollen utprickad. På kontrollen finns de karta till nästa kontroll. De får själva markera pricken på sin egen karta så att nästa båt som kommer vet var de ska segla.

GPS-alternativ: Alternativ är att ge koordinater till nästa kontroll, som patrullen får knappa in.

Alternativ med bojar: Lägg ut bojar, sätt bokstäver i land eller något. Märk ut kontrollerna på ett sjökort och låt båtarna leta rätt på dem.

Gruppstorlek
Tidsåtgång