Seglingsorientering

navigation samarbete och problemlösning ledarskap aktiviteten togs fram till alla scouters läger Vilda 2014.

‹ Tillbaka
Instruktioner

arför inte göra en klassisk seglingsorientering?!

Aktiviteten kräver en del förberedelser. Hur stor ytan ni tar er över beror på hur lång tid ni vill att det ska ta, om ni använder jollar, kanoter, större båtar etc.

Förbered ett stort antal positioner som är markerade - antingen som positioner i en beskrivning, eller på sjökort (vid till exempel kanotorientering där scouterna inte har kunskaper i att ta ut positioner).

Varje position ska ha en fråga att besvara, till exempel "vid XY2: Hur många däck hänger på bryggan i NO?"

vid kanot/jolle, så kan positionerna ibland vara bojar med text/siffra på som ska nedtecknas.

Positionerna längst bort ger flest poäng och scouterna måste avgöra ifall det är bästa att ta många nära, eller färre långt bort.

Ge en maxtid på tävlingen - 2 timmar, 4 timmar... och ge avdrag vid sen målgång.

Extra roligt är det (vid segling med större båtar) om målgången är mellan bojar och extrapoäng delas ut om målgång sker för segel.

Material
  • (båtar)
  • sjökort
  • tävlingsinstruktion med positioner
  • Följebåt(ar)
Gruppstorlek
Tidsåtgång