Sifferjakt / Ludo

En rolig samarbetslek där scouterna får utlopp för sin enegri och bygger laganda.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Ledarna nummrerar små klisterlappar 1-100.

De sätts upp överallt på hela scoutlokalen eller utomhus, gärna på kluriga ställen.

Patrullerna får varsin tärning.

På startsignalen slår man tärningen. Det nummer man får ska man nu hitta.

När hela patrullen hittat nummret får man slå tärningen igen. (Tärningen får bara slås när hela laget är närvarande.)

Det nya talet man slår adderas till det föregående. (Om man tex får en 3:a första gången och en 4:a andra ska du hitta nummer 7. osv.)

Den patrull som först kommer till sista lappen vinner.( Alla nummer som passerar 100 räknas som 100 så det är sista lappen)

Att tänka på

Vill man göra leken lite mer variationsrik kan man ha ett fängelse. På vissa lappar(ganska många) står det då ”Gå till fängelset”. Patrullen ska då uppsöka lappen Fängelse och vänta där tills en annan patrull tar över fängelset.

Man kan också ha uppdrag på lapparna, det kan vara:

Hoppa på ett ben runt ett träd

Krama varandra

Gå tillbaka till 43

Skrik ut ett vårskrik

m.m.

Skrik lagnamnet när ni hittar det numret ni letar efter så alla kommer. Ju fler desto större område ska lapparna vara utsridda på.

Material

Lappar med nummer

En tärning per grupp.

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ