Sinneslekar

För att scouterna ska få pröva på hur de klarar sig utan ett eller flera sinnen och på så sätt få en ökad förståelse för våra medmänniskor.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Här kan ni vara kreativa och komma på egena ideer men förslag är:

Ha en lek eller övning som ni vill genomföra tex vika en pappersfigur.

Låt några göra det med ögonbindel (med eller utan någon som förklarar beroende på svårighetsgrad)

Någon som får hörselskydd ska vika och andra ska instruera hur de ska göra utan att tala (eller skriva).

En annan lek är att lägga okända saker i påsar som man inte kan se igenom och låta scouterna sträcka ner handen för att försöka ta reda på vad det är.

Blindbock är också ett exempel.

Att tänka på

Ge varje patrull ”ett sinne”. De får hitta på en lek där det sinnet används, och sedan får de andra pröva på.

Säkerhet

Tänk på att t ex blindlekar inte får bli obehagliga eller farliga.

Tänk på eventuella allergiker i smak- och luktlekar.

Material

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ