Skogsbrännboll

För att ge scouterna en utmaning genom att ge en klassiskt lek en ny och spännande touch.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Som klassiskt brännboll, men istället för att spela på en äng så spelar man i skogen bland träd, buskar och ojämn mark. Studs på träd blir ett extra spänningsmoment vid utslagen och det spelar inte lika stor roll hur skicklig du är.

Ytterligare en förändring kan vara att istället för slagträ och tennisboll använda en fotboll som sparkas, då får man heller inte kasta bollen tillbaka till brännaren utan måste sparka den.

I en variant har man slagträ i form av en gren och använder kottar istället för tennisboll. Detta kan ge lite väl stora problem med räckvidd, smärta vid träff och förvirring då det finns många kottar på marken.

Att tänka på

I tall- och granskog kan man räkna poäng i form av kotthögar – kanske mest intressant för mindre scouter.

Utmana andra avdelningar eller andra kårer för att lära känna nya scouter.

Säkerhet

Välj inte en skog som är alltför tät, buskig eller gropig. Då får man lätt pinnar i ögonen eller skadar fötter när man springer. Tänk även på om det är tillräckligt ljust, så man ser terrängen. Alternativet med kotte som boll har större risk att skada ögon än vad fotbollen har.

Om slagträ/gren används: Markera en gräns bakom vilken innelaget måste vänta medan någon slår, för att minska risken att det slagträet träffar andra personer.

Material
  • Boll (tennisboll/fotboll/etc.)
  • Eventuellt slagträ/gren.
  • Brännplatta (stubbe, ring av grenar, plastpåse)
  • Något som markerar planens fyra hörn (koner, kläder, tydliga träd kan användas)
  • Eventuellt pinne för att markera gräns för den som väntar på att slå.
Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ