Skuggbygge

En lek där deltagarna ska försöka återskapa en figur med Duplo klossar utifrån dess skugga.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Spänn upp skynket som en ridå och rikta lampan mot det från ena sidan. Sätt ihop omkring 5 klossar av olika storlek i en figur som inte behöver föreställa någonting (färger spelar heller ingen roll). Du måste även ha klossar nog för att kunna bygga en kopia av figuren (oberoende av färg), men har du fler klossar än så är det bara ett plus.

En scout ur patrullen ställer sig på den belysta sidan av skynket, den personen får sedan inte säga någonting. Personen håller upp figuren i ljuset och resten av patrullen försöker sedan återskapa figuren med hjälp av skuggbilden. De får be om hur personen bakom skynket ska vrida och vinkla figuren för att de ska kunna se hur den ser ut från olika håll. När de är nöjda med sin kopia jämför man figurerna – blev de lika? Hur lika blev de? Blev de mer eller mindre lika än man trott?  

Vill man göra övningen flera gånger kan man ha förberett flera olika figuren, eller bygga nya figurer med samma klossar spontant. Då kan även fler ur patrullen få se leken från den ljusa sidan

Sänk/höj svårighetsgraden:

·        Färre/fler klossar i figuren

·        Spretigare/solidare figur

·        Färre/fler klossar att välja bland för byggarna

Varför

En lek där deltagarna får träna sin kreativa förmåga och problemlösning på ett annorlunda sätt.

Material

Ett lakan eller vit presenning

En stark lampa

Duplo klossar

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ