Slalomstafett

Detta är en samarbetsövning där scouter får jobba ihop och träna sin koncentration.

Instruktioner

Dela in scouterna i patruller. Ställ ut koner (alt lägg tröja på marken) en till varje lag, ca 30 meter bort.

Scouterna ställer sig på led i patrullen med en armlängds mellanrum till den framför på startlinjen. När startskottet går ska sista scouten i ledet ge framförvarande en klapp på axeln. Han eller hon skickar den vidare till nästa man. När klappen når första person springer denne och rundar konen och tillbaks. När sprintern kommer tillbaka ska hen springa slalom mellan alla i laget och sen klappa sista man i ledet som skickar klappen vidare.

När alla har sprungit sätter sig hela laget ner och visar tydligt att patrullen är klar. Vilken patrull vinner?

Om patrullen kan samarbeta och underlätta för sprintern då denne kommer tillbaka så har laget god chans att vinna även om man inte springer jättesnabbt.

Säkerhet

Tänk över att deltagarna kan ha olika funktionalitet, anpassa aktiviteten efter gruppen

 

Material

Något som utgör en vändplats

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Målspår
Typ