Spåra terminen - - från Terminsprogram Upptäckare Samarbete och omvärlden

Första mötet från terminsprogrammet "Samarbete och omvärlden" för upptäckare. 

‹ Tillbaka
Instruktioner

Ledarna har i förväg lagt ut ett spår i närheten av scoutlokalen. Spåret ska ha tio stationer som var och en representerar terminens tio möten. Vid en station kan det till exempel finnas guldklimpar, vid en annan station kan det finnas ett stormkök av papper och så vidare. Stationerna behöver inte vara i den ordningen som står på programmet. Förklara för scouterna vad spåret handlar om och låt dem gå i par eller i små grupper. När man har kommit runt spåret är det extra trevligt om man kan samla alla runt en eld eller en grupp lyktor. Sist går en ledare och plockar in alla symboler. Samla alla och visa nu symbolerna i ordning. Prata lite om vad de är och vad som kommer att hända under terminen. Det passar även bra att dela ut terminsprogram och svara på frågor som scouterna har.

Varför

Syftet med aktiviteten är att scouterna ska få reda på vad som kommer att hända under terminen. 

Material

Lyktor eller burkar med ljus i. Symboler som visar vad vi ska göra under terminen.