Stafettskrivning

För att utmana scouternas kreativitet och ge de många deltagarna en chans att skapa något tillsammans.

Instruktioner

Ni ska skriva en berättelse tillsammans dock inte samtidigt!

Varje deltagare får skriva max 3 meningar sedan fortsätter nästa och så håller det på tills någon skriver ett slut på sagan.

Att tänka på

Ge deltagarna ett ämne att skriva om, eller någon form av annan inspiration.

 

Material

Papper och penna

Gruppstorlek
Tidsåtgång