Superhjältarna anländer - från Terminsprogram Upptäckare Superhjältar

Detta är det första mötet från terminsprogrammet Superhjältar för upptäckare. Inled och avsluta med lekar.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Inledning Superhjältar

Berätta för scouterna att ni denna termin ska arbeta med temat Superhjältar. Börja med att tillsammans fundera på vilka hjältar som finns. Tänk på att hjältar finns i serietidningar, böcker, filmer men också inom sporten och runt omkring oss i vårt dagliga liv. Skriv upp hjältarna på ett blädderblock. Fundera nu tillsammans på vad dessa hjältar är bra på? Fortsätt att samtala kring vad som kännetecknar en hjälte. Vilka egenskaper har en hjälte? Vem kan egentligen bli hjälte? Har hjältar bara goda sidor? Tänk på att en superhjälte ofta har en svag sida, en så kallad ”akilleshäl”. 

Ett alternativ till denna övning är att lägga ut massor av bilder på olika hjältar och låta varje barn välja en bild och sedan berätta vilka egenskaper denna hjälte har och varför han/hon valt just denna hjälte.

Patrullens superhjälte

Varje patrull får i uppgift att bestämma vilken superhjälte de vill vara under terminen. De ska gemensamt fundera på:

 • Vilka superkrafter patrullhjälten har
 •  Finns det något högkvarter och i så fall var? Hur ser detta högkvarter ut? Behöver de lösenord för att komma in (detta kan med fördel vara patrullyan)
 • Har patrullhjälten några svagheter?
 • I så fall vilka?
 • Finns det några särskilda skurkar som Patrullhjälten kämpar emot? I så fall vilka?
 • Vad heter Patrullhjälten? (blir patrullens namn för terminen)
 • Har Patrullhjälten någon särskild symbol?

Varje patrull får på blädderblocksblad skriva ner svaret på frågorna ovan. När alla patruller är klara samlas alla i en ring och berättar för varandra vad de kommit fram till.

Varför

Syftet med kvällens möte är att scouterna ska bli bekanta med terminens symboliska ramverk som är superhjältar. De får också i uppgift att fundera kring vad som kännetecknar en superhjälte och vilka styrkor och svagheter de kan ha. Detta gör att de får en mer nyanserad bild över hjältar. Scouterna får patrullvis bestämma vilken superhjälte just deras patrull är.

Material
 • Material till lekarna
 • Blädderblock
 • Pennor
 • Kritor
 • Eventuellt bilder på superhjältar