Superhjältehinderbana - - från Terminsprogram Upptäckare Samarbete och omvärlden

Ett möte från terminsprogrammet Superhjältar för upptäckare som går ut på att låta scouterna utmana sig själva fysiskt. Scouterna får chans att upptäcka vad de klarar, ensamma och tillsammans. 

‹ Tillbaka
Instruktioner

Superhjältehinderbana

Låt scouterna arbeta i sina patruller. Varje patrull får i uppgift att tillsammans gå en hinderbana. Det behöver inte vara en avancerad hinderbana utan det räcker om ni med snören markerat en bana i skogen. Ta hjälp av hur naturen ser ut och använd gärna små kullar eller gropar för att göra det svårare. På aktivitetsbanken får ni mer tips på hur ni bygger en hinderbana. Bygg gärna fler hinderbanor så att varje patrull får sin egen.

När alla i patrullen har gått hinderbanan ändrar ni förutsättningarna. Nedan finns exempel på lite olika förutsättningar:

  • Gå hinderbanan två gånger och då på samma tid!
  •  Några i patrullen har ögonbindel på sig och kan inte se
  • Några i patrullen har sammanknutna fötter
  • Någon/några har sammanknutna armar
  • Hela patrullen är sammanknuten
  • Hela patrullen är sammanknutna och ska dessutom transportera en kåsa med vatten genom hinderbanan. De måste ha minst 2 dl vatten kvar för att klara uppdraget!
  • Bilda par där en är ”vägledare” och den andra ska gå hinderbanan med ögonbindel på sig. Vägledaren står utanför hinderbanan och ropar instruktioner till den som går hinderbanan.

Efter varje genomförd runda i hinderbanan låter ni patrullens medlemmar fundera kring hur det kändes, om alla var delaktiga och om de samarbetade bra. Har ni tid och möjlighet kan ni också diskutera hur det skulle vara att till exempel vara blind eller rullstolsburen. Hur skulle det vardagliga livet se ut? Vad skulle vara extra svårt?

Varför

Dagens möte går ut på att låta scouterna utmana sig själva fysiskt. Scouterna får chans att upptäcka vad de klarar, ensamma och tillsammans. De ska också få en känsla för att alla människor är lika och olika. Vi är alla bra på olika saker. 

Material

Slanor, sisalgarn, ögonbindlar, kåsor, vatten, tidtagarur