Superhjälteuppdraget - från Terminsprogram Upptäckare Samarbete och omvärlden

Mötet kan genomföras både ute och inne. Scouterna ska patrullvis lösa ett superhjälteuppdrag i form av en så kallad ”organisationstävling”. De arbetar patrullvis och får en lista med olika uppgifter att utföra inom en viss tid. 

‹ Tillbaka
Instruktioner

Superhjälteuppdraget

Samla alla scouterna och dela upp patrullvis, förklara hur uppdraget går till. De ska arbeta tillsammans. Poängtera att alla i patrullen är viktiga och har olika egenskaper som kompletterar varandra. Därför ska alla inkluderas i superhjälteuppdraget. De har 40 minuter på sig och ska redovisa uppdragen efterhand till ledarna som är domare. Det gäller att samarbeta och klara av så många punkter som möjligt. Dela ut superhjälteuppdraget på ett papper per patrull. Välj en signal som ljuder när 40 minuter gått.

Superhjälteuppdraget redovisning

Samla nu scouterna för att patrullvis redovisa poäng per patrull. Avdramatisera antalen poäng och vem som hade flest och minst. Förklara att vinsten ligger i hur väl gruppen samarbetat kring superhjälteuppdraget. Diskutera hur det gick för patrullerna. Tips på diskussionsfrågor:

  • Hur tänkte ni i patrullen när ni fick uppgiften?
  • Tog någon en ledande roll?
  • Vad var svårt/lätt?
  • Låt scouterna fundera på ”vilken roll tog jag i patrullen?”

Dela ut ett litet pris till alla scouter och beröm dem för de delar de gjorde bra i respektive patrull.

Varför

Upptäckarcouterna ska få arbeta i grupp, utmana varandra och lösa problem och klurigheter.

Material
  • Ett exemplar per patrull av ”Superhjälteuppdraget”-uppgifterna de ska lösa (se bilaga)
  • Det material scouterna behöver för att kunna lösa uppgifterna
  • Litet pris till varje scout, kan vara en godisbit, en knapp, en pärla, en reflex med mera, presentera det som en superhjälte sak till exempel en pärla att fästa i knapphålet på scoutskjortan som ger superkrafter. 
Typ