Supescouten - från Terminsprogram Upptäckare Samarbete och omvärlden

Mötet genomförs inomhus eller utomhus. Scouterna får först definiera en ”superscout” och relatera denne till sina egna egenskaper samt se att patrullen tillsammans har många bra färdigheter som tillsammans blir bra som en superscout

‹ Tillbaka
Instruktioner
 • Presentera scoutlagen för scouterna, gärna med en sak som de kan koppla till varje punkt till exempel:
     - En Scout visar hänsyn och är en god kamrat: ett plåster för att  hjälpa när det behövs
     - En scout känner ansvar för sig själv och andra: en klocka som att ta ansvar för att komma i tid
     - En scout möter svårigheter med ett gott humör: en miniräknare som gör att det går att lösa även svåra uppgifter
 • Låt scouterna skulptera en ”superscout” i snö, sand, lera eller måla. De ska framhäva superscoutens egenskaper. Vilka egenskaper och superhjältekrafter har en superscout?
 • Låt scouterna redovisa sina superscoutskulpturer för varandra.
 • Därefter diskuterar ni vilka egenskaper en superscout har och vilka egenskaper scouterna i patrullen har.
 • Relatera sedan till möte nummer 4 och få scouterna att förstå att patrullens medlemmar gemensamt kompletterar varandra och att de tillsammans nästan bildar en superscout!
 • Tips: ni kan läsa mer om övningen ”superscouten” i boken ”Vi och dom- en metodbok om mångfald i Scouterna” 
Varför

Syftet med kvällens möte är att scouterna ska få tänka kring, och diskutera hur en superscout är och vilka bra egenskaper de själva har.